• آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۸۷۲۲۸                                                                                ۲/۶/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک فقره آئین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمائید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آئین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی   آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی …
 • لغو بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۵۳۸۷۰/ت۴۸۱۱۹ن                                                              ۲۱/۳/۱۳۹۱ لغو بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ نهاد ریاست جمهوری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: بنـد (۶) تصـمیـم‌نـامـه شمـاره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مـورخ ۷/۳/۱۳۹۱ لغو می‌شـود. م…
 • تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن                                                                ۷/۳/۱۳۹۱ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱ـ آقای یحیی محمودزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۲۴۴۱۳/ت۴۶۹۵۲ک                                                           ۲۶/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری وزارت کشور وزیران عضـو کمیسـیون سیاسی و دفـاعی در جـلسه مـورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ بنـا به پیشنهاد شماره ۴۹۳۰۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ دهستان چاله طرخان به مرکزیت روستای چاله طرخان شامل روستاها، مزارع و…
 • قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۳۸۱۵                                                                              ۲۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۳۰۶۱۸/۱۱۱                        …