• ماده واحده « برگزاری آیین اعطای سند اعتبارنامه طرح‌های موفق»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره       ماده واحده « برگزاری آیین‌ اعطای سند اعتبارنامه طرح‌های موفق» که در جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « ماده واحده ـ هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره موظف است هر سال مقارن با سالروز صدور پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه‌الله العظمی…
 • مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی       مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلـسه 684 مورخ 10/12/1389 شـورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 11/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:       مقدمه:       توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سه دهه اخیر علیرغم تحریم‌ها و محدودیتها…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 685 مورخ 17/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف» که در جلسه 685 مورخ 17/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 17/12/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر رضا روستا آزاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف انتخاب می‌شود.»…
 • مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده۴ اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری       مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده 4 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان» که در جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 23/8/1389 معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی       ـ رئیس بنیاد ملی نخبگان.»…
 • ماده واحده « طراحی شیوه‌های نو و قالب‌های جدید برای ارائه دروس معارف اسلامی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دانشگاه آزاد اسلامی       ماده واحده « طراحی شیوه‌های نو و قالب‌های جدید برای ارائه دروس معارف اسلامی» که در جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « ماده واحده ـ برای بهره‌مندی بیـشتر از فرصتی که تحت عنوان دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها به تصـویب شورای عالی ا…
 • مصوبه « انتخاب اعضای جدید هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره       مصوبه « انتخاب اعضای جدید هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» که در جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « ـ آقایان دکتر فرامرز قراملکی و حجه‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا اعرافی به عنوان اعضای حقیقی و رؤسای دانشگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان،…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان اردبیل        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم         وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/11/1389؛ طرح جامع شهر اردبیل را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه…
 • اصلاحیه تبصره ماده۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۶۴۳۶/۹۰۰۰                                                                 ۲۴/۲/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه تبصـره ماده ۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۸ به شماره ۱۰۰/۶۴۳۶/۹۰۰۰ـ۲۴/۲/۱۳۹۰ جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   اصلاحیه تبصره ماده۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۸۸ در اجرای ماده ۵۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ و با توجه به پیشنهاد شماره ۵۷۰۸۸/۰۲/۸۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱…