• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گتوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۷۲۷۷۲                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گتوند استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و مع…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طاقانک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۷۲۷۴۰                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طاقانک استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، ش…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۶۲/۹۳/۲۰۶                                                                       ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳ تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳» منبعث از …
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۶۳/۹۳/۲۰۶                                                                       ۲۰/۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شورای عالی اداری در یکـصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور…
 • آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۵۳۵/ت۵۰۳۵۷هـ                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۶/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و …
 • آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۵۴۲/ت۵۰۳۸۶هـ                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱…
 • آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵هـ                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۳ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هی أ ت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳…
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از حوادث

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰۰/ت۵۰۴۵۲هـ                                                               ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از حوادث وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث موضوع ردیف (۶…
 • تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ                                                               ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۳۲۷/ت۵۰۴۰۱هـ                                                               ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امورخارجه هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۸۴۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۲۶۰۴۳۱۲/۴۳۳ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۳ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۳۸۱/ت۵۰۲۸۸هـ                                                               ۲۱/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۲۶۵/۹۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ شهرستانهای داراب و زرین‌دشت برای ماه‌های خرداد و تیر به عنوان منطقه گرمسیر (۲) و برای ماه‌های مرداد و…
 • تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۳۷۹/ت۵۰۲۹۸هـ                                                               ۲۱/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۸۸۴/۹۲۲۱۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا…
 • قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۴۹/۴۳۵                                                                           ۱۷/۱/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجا…