• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۴۲۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و بیست‌ و پنجم‌ 20اردیبهشت‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (425) 19 ربـیــع‌ الاول‌ 1425 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیستم‌ اردیبهشت‌ماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ فاطمه‌ راکعی‌ و آقایان‌: علی‌اصغرابراهیمی‌ ـ رجبعلی‌ مزروعی‌ و غلام‌حیدر…