• قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۷۰۳۵/۴۸۸                                                                     ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ …
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۷/۲۶۸۹) هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۸۵۴/ت۵۱۶۱۲هـ                                                          ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۷/۲۶۸۹) هکتار  به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت‌وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب ک…
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۹ شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟ ۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟ ۳ـ در صورت ارسال پیامک ح…
 • تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۷۶۱۵/ت۵۱۵۹۳هـ                                                          ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی  منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت‌وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسل…
 • تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت‌نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف پنج‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۴۰/ت۵۱۶۷۴هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابعه  و وابسته به وزارت‌نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف پنج‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ‌وزارت‌نفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به‌پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: بد…
 • تصویب‌نامه در خصوص اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۸۴۴/ت۵۱۵۴۳                                                            ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش  ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ نهاد ریاست جمهوری وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به اسـتناد ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت جزء (ج) …
 • تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۴۹/ت۵۱۵۸۹هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسل…
 • تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۴۸/ت۵۱۵۹۰هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان  منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اس…
 • تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۴۱/ت۵۱۵۸۷هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی  هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۵۲/ت۵۱۵۸۸هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان  منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۶۷۵۱/ت۵۱۵۹۲هـ                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی تلفیقی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری …
 • رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ریاست جمهوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۱/۶۹۹                                                                           ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۶/۴/۱۳۹۳             شماره دادنامه: ۶۸۴         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۹۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی پرویزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش‌کار: آقای مهدی پرویزی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی …
 • رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۱/۱۳۹                                                                    ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۹۰۹          کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به‌شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳/۶/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴…
 • رأی شماره۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۳/۱۰۱۸                                                                         ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۹۰۷    کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا دلاوری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری به موجب نامه شماره ۱۱۸۹۹/۲۷۴۳۳ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: احتراماً، ضمن ارسال آراء مشابه صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، درخصوص لازم‌الاج…