• بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۵۸۴۸/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۲/۱۳۹۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱  به رؤسای محترم کل دادگستری استانها اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۵۸۴۸/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۲/۱۳۹۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱  به رؤسای محترم کل دادگستری استانها اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش هم…
 • اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۱۲/ت۴۴۷۴۳هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت وزیران در جلسات مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۴۰/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب نمود: اساسـنامه شـرکت ار…
 • اصلاح آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۲۵/ت۴۶۶۱۰هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد)  در کشور وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۷ـ۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ سازمان حف…
 • اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۴۱/ت۴۸۰۱۹هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱/۲۹۶۲۶/۲۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) ب…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۳۹/ت۴۸۰۰۳ک                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شـورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند: الف ـ متن ذیل جایگزین بند (۱) تصویب‌نامه ش…
 • آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره ۳۱۶۱۷/ت ۴۷۴۵۶هـ                                                            ۲۰/۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷/۱۲۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آیین‌نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست…
 • آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره ۳۱۶۱۶/ت ۴۷۴۳۶هـ                                                            ۲۰/۲/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و …
 • تصویب‌نامه در خصوص صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۱۹/ت۲۴۵۵۹هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۵۷۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن تصویب نمود: الف ـ صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که …
 • تصویب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در صورتی که حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان…
 • قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۶۴۱۷/۶۲۲                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۱۸۵۷/۴۷۳۰۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بـین‌المللی ترمیم و توسعه ( IBRD ) و مؤسسه توسعه بین‌المـللی (IDA) از مؤسسـه‌های وابسته به گروه بانـک جهانی که با عنوان لایحه یک فـوریتی به مجلس شورای اسلامی تقـدیم گردیده بود، …
 • قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۶۴۰۶/۵۶۹                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۴۰/۴۶۸۷۹ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأی…
 • قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۶۳۹۶/۵۶۷                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۵۰/۴۶۶۸۸ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی درمورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها که به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگه…
 • قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره۶۳۸۷/۵۲۹                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۸۱۲۵/۴۶۳۴۹ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه عل…
 • قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۵۵۲۲/۵۵۸                                                                         ۱۱/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۱۱۷/۴۶۶۵۳ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه‌بیسائو که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأ…
 • قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۶۳۹۰/۴۸۹                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۳۹۰۸/۴۵۲۵۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال که به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی ‌تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهار‌…
 • قانون اصلاح پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء ـ پکن (۱۲ـ ۸ آذرماه ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر با ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۶۴۱۱/۵۳۸                                                                         ۱۷/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۷۲۶/۳۷۹۳۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح پروتکل مونترال درمورد مواد کاهنده لایه ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء ـ پکن (۱۲ـ ۸ آذرماه ۱۳۷۸ هجری‌شمسی برابر با ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی) که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۱۰۰/۵۸۴۸/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۲/۱۳۹۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱  به رؤسای محترم کل دادگستری استانها اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش …