• تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1392 هجری شمسی(مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی      ماده واحده «تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1392 هجری شمسی» که در جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ 8/5/1391 شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      ماده واحده ـ تغییرات ذیل در تقویم رسمی کشور برای سال 1392 هجری شمسی اعمال و گنجانده می‌شود:  …
 • راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور (مصوبه جلسات 709، 710، 711 و 712 مورخ 22/1/1391، 5/2/1391، 19/2/1391 و 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز مدیریت حوزه علمیهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازیصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانوزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار …
 • اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مرکز ملی فضای مجازی کشور       شورایعالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورخ 17/12/1390 موضوع تشکیل مرکز ملی فضای مجازی کشور، در جلسه ششم شورایعالی مورخ 31/4/1391، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به شرح پیوست تصویب نمود که پس از استحضار مقام معظم رهبری (طی نامه شماره 124/91/01/ش مورخ 1/5/1391) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.  دبیر شورایعالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور        مصوب جلسه مورخ 31/4/1391 شورایعالی فضای مجازی       مقدمه:      …
 • اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مرکز ملی فضای مجازی کشور     شورایعالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورخ 17/12/1390 موضوع تشکیل مرکز ملی فضای مجازی کشور، در جلسه ششم شورایعالی مورخ 31/4/1391، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به شرح پیوست تصویب نمود که پس از استحضار مقام معظم رهبری (طی نامه شماره 124/91/01/ش مورخ 1/5/1391) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشورمصوب جلسه مورخ 31/4/1391 شورایعالی فضای مجازی      مقدمه:     براساس متن و پیوست حکم ابلاغی مورخ 17 اسفند 1390 مقام معظم ره…
 • تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۸۴۳۷/۹۱/دش                                                                     ۱۸/۷/۱۳۹۱ تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی (مصوب جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی ماده واحده «تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی» که در جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۸/۵/۱۳۹۱ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده واح…
 • راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۸۴۲۳/۹۱/دش                                                                     ۱۸/۷/۱۳۹۱ راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور  (مصوبه جلسات ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و ۷۱۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱، ۵/۲/۱۳۹۱، ۱۹/۲/۱۳۹۱ و ۲/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز مدیریت حوزه علمیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازی صدا و …
 • اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره ۱۴۴۳۳۵/ت ۴۷۶۳۳هـ                                                          ۲۲/۷/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۴/۱۳…
 • اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره ۹۱۱۳۴/۰۱/ش                                                                    ۲۳/۶/۱۳۹۱ مرکز ملی فضای مجازی کشور شورایعالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ موضوع تشکیل مرکز ملی فضای مجازی کشور، در جلسه ششم شورایعالی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به شرح پیوست تصویب نمود که پس از استحضار مقام معظم رهبری (طی نامه شماره ۱۲۴/۹۱/۰۱/ش مورخ ۱/۵/۱۳۹۱) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.  دبیر شورایعالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی اساسنامه مرکز ملی ف…
 • تصویب‌نامه درخصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره ۱۴۱۵۹۸/ت ۴۵۳۵۲هـ                                                         ۲۲/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد  به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ به استناد بند (۵۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود: ۱ـ صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، …
 • قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۴۱۱۷۸                                                                              ۲۳/۷/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۳۷۲۸۱                                               …
 • نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۷۷          ۱     شماره۳۹۸۱۷هـ/ب                                                                       ۱۷/۷/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شم…