• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۱۲۴ شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳ سؤال با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد. نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۹۴۴۶/ت۵۰۶۱۴هـ                                                              ۲۰/۶/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و  به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: رقم مندرج در تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مو…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ                                                           ۲۰/۶/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۷ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یاد…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۹۴۵۳/ت۵۰۹۸۴هـ                                                              ۲۰/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۶۶۵۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد…
 • تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷هـ                                                              ۲۰/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: بدهی‌های قانونی وزارت …
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ                                                              ۲۰/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۵۶۸/۶۰ مورخ ۱/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترک…