• ماده واحده «تجویز ارائه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای بین‌المللی دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 662 مورخ 21/2/1389 براساس پیشنهادهای مورخ 2/9/1388 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 23/8/1388 رئیس دانشگاه تهران، ماده واحده «تجویز ارائه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای بین‌المللی دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص» را به شرح ذیل تصویب نمود:       «ماده واحده ـ ضمن تأکید بر لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، واحدهای بین‌المللی دانشگاه‌…
 • مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 662 مورخ 21/2/1389 و براساس پیشنهاد مورخ 1/10/1388 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل، تصویب نمود:       « ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط وی».…
 • ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه۵۳۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   اصلاحات بعدی آن»(مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 662 مورخ 21/2/1389 و براساس پیشنهاد مورخ 26/7/1388 دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره، ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اصلاحات بعدی آن» را به‌شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب7/11/1382 شورای‌ع…
 • مصوبه « انتخاب ۵ عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 663 مورخ 4/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 663 مورخ 4/3/1389، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و به استناد بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، انتخاب 5 عضو جدید هیأت امناط دانشگاه آزاد اسلامی را به شرح ذیل تصویب نمود:       « آقایان دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، دکتر فرهاد رهبر، دکتر فرهاد دانشجو، خانم دکتر نسرین سلطانخواه  و دکتر محمدحسن شجاعی فرد به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انت…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رودبار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن، با توجه به تصویب طرح جامع شهر رودبار در جلسه مورخ 13/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به‌انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۰۰/۱۲۰۴۰/۹۰۰۰                                                             ۲۲/۳/۱۳۸۹ تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ا…