• اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱هـ مورخ ۱/۴/۱۳۸۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۰۰۴۴/ت۵۲۳۰۶هـ                                                             ۲۱/۶/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱هـ  مورخ ۱/۴/۱۳۸۴ سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۳۳۶۶/۲۳۱۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱هـ مورخ ۱/۴/۱۳۸۴ عبارت «از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی» حذ…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ب)ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۹۲۲۷/۵۱۸۹۱                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمـنی زیستی در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استـناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (ب)ماده (۷) قانون …
 • رأی شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۷۵۵/۵۲۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۱ معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره ۳۰۷۵۹/۹۱ و ۷۰۰ـ۲۳/۴/۱۳۹۱ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۳/۷۹                                                                           ۱۷/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳/۶/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۷۰۹       کلاسه پرونده: ۹۳/۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۴۷۵۵۵/۵۲۳ ـ۲۰/۶/۱۳۹۱ معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) ۲ـ ابطال بخشنامه ۳۰۷۵۹/۹۱/۷۰۰ـ ۲۳/۴/۱۳۹۱ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به …
 • رأی شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    شماره۹۲/۵۰۱                                                                             ۱۷/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۷۱۰        کلاسه پرونده : ۹۲/۵۰۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک تجارت استان خوزستان (اهواز) موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷ گردش کار : خانم فرزانه زیلابی به وکالت از بانک تجارت استان خوزستان (اهواز ) به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشت…
 • قانون موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۴۱۸۹۱/۵۵۹                                                                       ۱۵/۶/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۵۴۴۷۱/۵۱۳۵۳ مورخ ۱۷ /۱۲/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ…
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۴۱۹۰۱/۵۸۷                                                                       ۱۵/۶/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ و تأیید شو…
 • قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۴۱۸۴۹/۴۳۸                                                                       ۱۵/۶/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۰۱۸۴/۵۰۱۲۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ و …
 • قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۴۱۸۸۴/۴۲۴                                                                       ۱۵/۶/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۵۹۷۸۳/۴۹۴۸۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ…