• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه شهر ماسوله

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم گیلان       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال 1389 در تاریخ 9/12/1389 طرح جامع ویژه شهر ماسوله را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود کمیته‌ای منتخب از اعضای شورای عالی به همراه نمایندگان استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان گیلان، همچنین شهردار ماسوله و دبیرخانه شورای عالی طرح را بررسی و تصمیم‌گیری نمایند.       کمیته منتخب شورای عالی در جلسه فوق‌العاده خود در تاریخ 16/12/1389، طرح تهیه‌شده تا پایان مرحله سوم قرارداد مربوطه را موردتأیید قرار داده و مقرر نمود…
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور        گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشک…