• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۰۸/۹۲/دش                                                                         ۸/۲/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز (مصوب جلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز» که درجلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­شود: «آقای دکتر پرویز آژیده به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس د…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۰۹/۹۲/دش                                                                         ۸/۲/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش (مصوب جلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش» که درجلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­شود: «آقای دکتر احمدرضا ربانی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس د…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۱۰/۹۲/دش                                                                         ۸/۲/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان (مصوب جلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان» که درجلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­شود: «آقای دکتر حـس…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه نیشابور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۱۲/۹۲/دش                                                                         ۸/۲/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه نیشابور (مصوب جلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه نیشابور» که درجلسه ۷۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­شود: «آقای دکتر محمود سخائی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئ…
 • عضویت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۱۱/۹۲/دش                                                                         ۸/۲/۱۳۹۲ عضویت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۷۳۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) شورای فرهنگ عمومی مصوبه «عضویت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۳۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­شود: « ـ رئیس…
 • رأی شماره ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۱۰۳                                                                        ۱۵/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۳۹         کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایاز احمدی با وکالت آقای ایوب بهادر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمین‌های داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را خواست…
 • رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الاداء

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۹۵۴                                                                        ۱۵/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۶ـ ۳۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۵۴-۷۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدضیاءالدین مصطفوی‌پور به وکالت از آقای رضا بابایی و آقای عبدالرحمن میرزاابوالقاسمی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای سیدضیاءالدین مصطفوی‌پور به موجب لایحه شماره ۵۶۰/۷۱۱/د۴۱ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دی…
 • رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۲/۲۲                                                                          ۱۵/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۳۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ‌ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به تاریخ تصویب در پرونده منتهی به دادنامه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌ عدالت اداری گردش کار: قا…
 • رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۹/۲۱۷                                                                         ۱۶/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲/۲/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۵۷    کلاسه پرونده: ۸۹/۲۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۵۹۳/۸۸/۳۰۲ ـ ۲۴/۱۲…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه ‌الاسلام و…
 • اصلاح تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۱) مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۴۲۲۲/۴۸۲۲۱                                                                   ۱۷/۲/۱۳۹۲ اصلاح تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۱) مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران نظر به ایراد تحـریری در مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱، در تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۱) به ترتیب عبارت «و مواد حد واسط و ماشین‌آلات خط تولیـد» بعد از عبـارت «مـواد اولیـه» و عبـارت «، جـو» بعـد از واژه «ذرت» اضافه می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۷۱۹۰/ت۴۷۶۷۵هـ                                                              ۲۱/۲/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ به استناد ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود: آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۴۹۶/ت۴۷۶۷۵هـ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ به شرح زی…