• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجاه‌ و یکم(51) ‌ 4 آذر مـــــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ 11شوال‌المکرم‌ 1425 هجری‌ قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ چهارم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ لاله‌ افتخاری‌ و آقایان‌: بیژن‌شهبازخانی‌، سیدنظام‌ مولاهویزه‌ و محمد عباسی‌.4 ـ بیانات…