• اصلاحیه رأی شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ ریاست مجلس شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۲۷۶۷هـ/ب                                                                       ۱۴/۷/۱۳۹۲ اصلاحیه رأی شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ ریاست مجلس شورای اسلامی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور بدینوسیله به استحضار می‌رساند عبارت «ماده(۲۴۰)» در متن رأی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ که در صفحه دوم روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۷۰ به تاریخ ۲/۷/۱۳۹۲ به چاپ رسیده است، غلط و به عبارت «ماده (۲۲۴)» تصحیح می‌گردد. مدیرکل هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ـ…
 • اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۲۷۱/ت۴۵۹۵۶هـ                                                           ۱۷/۷/۱۳۹۲ اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب نمود: اساسنامـه سازمان هدفمـندسازی یارانـه‌…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۶۰۰/ت۴۹۰۸۹هـ                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در تبصره(۵) ماده (۲۶)، عبارتهای «مابه‌التفاوت» و «با مبلغ یادشده» حذف…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ                                                            ۲۱/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲  کل کشور ماده۱ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات د…
 • الحاق یک تبصره به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۳۹۹/ت۳۱۰۵۴هـ                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ الحاق یک تبصره به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۲۴۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اخـتیار اصـلاح اساسـنامه سازمانها، شرکتـها و مؤسـسات دولتی و وابستـه به دولـت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴)…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۵۶۵/ت۴۹۷۲۲هـ                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۸۲۱۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای وجه‌اله خدمتگزار به عنوان استاندار خراسان جنوبی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۶۰۳/ت۴۹۷۲۳هـ                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای وجه‌اله خدمتگزار به عنوان استاندار خراسان جنوبی وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۸۲۱۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای وجه‌اله خدمتگزار به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود. معا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۵۸۱/ت۴۹۷۲۴هـ                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۸۲۱۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسح…
 • تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۵۹۳/ت۴۹۶۸۴هـ                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هـیئت وزیـران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیـشنهاد شماره ۵۸۵۰۷ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمـهور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانـون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مـصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: اعتبارات هزینه‌ای شبکه بهداشت و درما…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۸۵۹۷/ت۴۹۷۱۰ک                                                           ۲۰/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای قربانعلی سعادت به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت …
 • قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۸۴۴۹/۵۹                                                                         ۳۰/۶/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۹۹۹/۳۷۸۷۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاری…