• اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۰۷۷۹/۵۰۲۱۷                                                                   ۱۶/۷/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹)  اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر به اینکه در ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳، عبارت «تا پایان سال ۱۳۸۹» به صورت عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۰» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلا…
 • اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۰۹۵۴/ت۵۰۳۸۷هـ                                                             ۱۷/۷/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده  قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲/۲۳/۱۰۶/۲۴۲۰۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ…
 • لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۰۹۱۰/ت۵۰۹۶۶هـ                                                              ۱۶/۷/۱۳۹۳ لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۵۱۹/۶۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ لغو می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ                                                              ۱۲/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها  به خزانه، موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ری…
 • رأی شماره۱۰۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۷۳۲                                                                          ۹/۷/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۴/۶/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۰۴۱       کلاسه پرونده : ۹۱/۷۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اصغر همایونی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه داخلی شماره۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان گردش کار : آقای اصغر همایونی به  موجب دادخواستی ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با عر…
 • رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۳/۵۳۱                                                                          ۹/۷/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۰۱۸      کلاسه پرونده : ۹۳/۵۳۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا شاطری موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ اعلام مغایرت قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گردش کار : آقای غلامـرضا شاطری بـه موجب لایـحه‌ای که به شـماره ۲۰۰/۲۲۵۴۶/۲۱۱/۹۰۰۰ـ ۱۸/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اع…