• آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۲۰۲۷۵/ت۴۶۸۶۷هـ                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۱ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ر…
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم …
 • تصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح «بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۲۰۲۳۵/ت۴۸۳۳۳هـ                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح «بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک» وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۶۱۴۴ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس‌جمهور و به استـناد ماده (۸۲) قـانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: دستگاه اجرا…
 • قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۱۱/۷۰                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۲۲۹۷/۴۷۷۶۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۵/۱…
 • قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۱۲/۸۳                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۹۱۱۸۹/۴۵۲۱۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد. رئیس…
 • قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۱۳/۷۱                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۹۲۳۰/۴۶۳۴۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بیـن دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اس…
 • قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۵۷/۷۲                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۷۳۶۸/۴۷۵۳۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر که با عنوان لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای…
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۱۷/۷۷                                                                           ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۴۴/۴۵۷۳۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌…
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۳۰۶۱۵/۸۰                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۴۳۱۱/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری‌ اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به…