• تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای ولی عصر (عج) رفسنجان، خلیج فارس، یاسوج و گیلان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 585 مورخ 23/3/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 585 مورخ 23/3/1385 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب آقایان دکتر محمدمهدی ابراهیمی‌نژاد، دکتر حسن تاجیک، دکتر اردوان ارژنگ و دکتر عبدالله حاتم‌زاده را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای ولی عصر (عج) رفسنجان، خلیج فارس، یاسوج و گیلان تصویب نمود.…