• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هرات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۸۰۲۱                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هرات استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامجرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۰۹                                                                        ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامجرد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معم…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۲۰                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۱۸                                                                        ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۷۹۳۰                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری …
 • اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۵۴۳۳/ت۵۰۲۵۰هـ                                                         ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (۱۷ـ۳) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد: در تبصره (…
 • آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۵۷۷۱/ت۴۹۷۳۸هـ                                                         ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ ، آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصـل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کر…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سردکرده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۶۲۸۲/ت۵۰۳۲۰هـ                                                         ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سرد کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سردکرده (سایر) با شماره تعرفه (۰۷۰۱۹۰۰۰) از تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ چهاردرصد تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۵۷۵۷/ت۵۰۳۱۹هـ                                                         ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد: آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ                                                          ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهو…
 • رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۹/۳۹۴                                                                      ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۱/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۸۹۷     کلاسه پرونده : ۸۹/۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت] گردش کار : آقای یزدان فیض …
 • رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۵۸۴                                                                      ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۹۱۹    کلاسه پرونده : ۹۰/۵۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدمسعود حسینی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای سیدمسعود حسینی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۵۴/۷۱۱د۴۱ـ ۲۳/۶/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسید…
 • رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۸۰۷                                                                      ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۹۱۷     کلاسه پرونده : ۹۱/۸۰۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم زهرا بهزادی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم زهرا بهزادی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۸۱ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، بدین وسیله اینجانب زهرا بهز…
 • قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۲۳۹۰/۱۳۷                                                                     ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای …