• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۳ بـه همراه سؤال مربوط در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور   ۱۳۴ شماره پرونده ۲۴۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیف…
 • اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۳۳/ت۵۱۰۴۹هـ                                                              ۲۶/۶/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: در ماده (…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۲۶/ت۵۱۰۲۳هـ                                                              ۲۶/۶/۱۳۹۳ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۲۹۴۵ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف ـ بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و تبصره آن حذف می‌گردد.…
 • الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۵۴۲/ت۵۰۷۶۱هـ                                                              ۲۹/۶/۱۳۹۳ الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: متن زیر به عنوان بند (۹) به ماده (۸) …
 • تمدید مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۰۱۱/ت۵۰۹۰۳هـ                                                              ۲۶/۶/۱۳۹۳ تمدید مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه موضوع قیمت  هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۷۱۸/ت۴۹۹۲۹هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق…
 • تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکتهای تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵هـ                                                              ۲۶/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکتهای تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ما…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک                                                             ۲۹/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار  به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر،…
 • تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۲۹/ت۵۰۸۵۴هـ                                                              ۲۶/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۱۱/۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی بازارگان به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۳۰/ت۵۰۹۲۳ک                                                             ۲۶/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی بازارگان به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۲۳۳۱/ت۵۰۹۲۴ک                                                             ۲۶/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)  آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری …