• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجاه‌ و سوم‌(53) 10 آذر مـاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ 17 شوال‌المکرم‌ 1425 هجری‌ قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ دهم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ نیره‌ اخوان‌بیطرف‌و آقایان‌: محمد خوش‌چهره‌جمالی‌، عوض‌حیدرپورشهرضایی‌ و قربانعلی‌ نعمت‌زاده‌قراخی…