• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۷۲۴۲۴                                                                     ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح مجموعه شهری قزوین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۷۲۴۱۵                                                                     ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران درخصوص باغات کرج استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جل…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۷۲۴۳۰                                                                     ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌‌رساند؛ شورای عال…
 • آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸هـ                                                                ۱۷/۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۶/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه اج…
 • آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ                                                                  ۱۶/۱/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت،  …
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  تصویب‌نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هی أ ت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد: الف ـ نرخ گاز مایع (کپسولی) سیلندر (۱۱) کیلویی مصارف خانگی به ازای هر کی ل وگرم از یک هزار و هشتصد (۸۰۰/۱) ریال به دو هزار و صد (۱۰۰/۲) ریال افزایش می‌یابد. ب ـ نرخ گاز مایع بالک و سیلندرهای بیش از (۱۱) کیلوگرم به ازای هر کیلوگرم…