• آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ                                                             ۱۰/۳/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت‌وزیران در جلسه ۳/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیر…
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۳۲۴ شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ سؤال در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ی دیگر تعویض می‌شود. ۱ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟ ۲ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟ نظریه شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ مورد استعلام که نوزاد دختر …
 • اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور نظر به اینکه عبارت «۲۸/۵/۱۳۳۲» در بند (هـ) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۸۲۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به اشتباه به صورت عبارت «۲۸/۵/۱۳۴۲» درج شده عبارت «۲۸/۵/۱۳۳۲» صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. روزنامه رسمی کشور…
 • اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۱۷۶۵/۵۱۹۰۲                                                                    ۱۶/۳/۱۳۹۴ اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست نظر به اینکه در تبصره ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۳…
 • اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۹۵۴/ت۵۱۰۳۳هـ                                                             ۱۲/۳/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی  شهری ایران وزارت راه و شهرسازی هیـأت‌وزیـران در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۴ به پیشنهـاد شمـاره ۰۲/۱۰۰/۲۰۳۸۹ مـورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیـار اصلاح اساسنـامه سازمـان‌ها، شـرکت‌ها و مؤسسـات دولتـی و وابستـه به دولـت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد: در انتهای ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مو…
 • اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۶۷۴/۴۹۱۸۹                                                                   ۱۱/۳/۱۳۹۴  اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید،  در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت اطلاعات بنیاد شهید و امور ایثارگران نظر به اینکه در بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۲۵/ت۴۹۱۸۹هـ مورخ ۱۰…
 • اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۱۵۵/ت۵۱۹۲۸هـ                                                             ۱۰/۳/۱۳۹۴  اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت‌وزیران در جلسه۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره۲۰۶۹۲/۲۴۰۴۲ مورخ۲۷/۲/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب‌نامه شم…
 • تصویب‌نامه درخصوص برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۴۳۰/ت۵۱۹۴۴هـ                                                             ۱۰/۳/۱۳۹۴  تصویب‌نامه درخصوص برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۱۵۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد: برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار مت…