• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه بندرلنگه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان هرمزگانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه بندرلنگه        در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملـی و مقررات شهـرسازی و معماری کشور، مصـوب12/10/1378 هیأت محـترم وزیـران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای بندرلنگه (شامل شهرستانهای بندرلنگه، بستک، گاوبندی و ابوموسی) را که توسط ای…