• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجـاه‌ و هفتـم(57)‌ 25 آذرماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 2 ذیقعـده‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حبیب‌الله اسماعیل‌زاده‌، سیدناصر موسوی‌، رجب‌ رحمنی‌ وامیر صنعتی‌مهربانی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست…