• مصوبه « اصلاح و تکمیل بندهای ۱۰ و ۱۱ و الحاق یک بند جدید به مصوبه سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»(مصوب جلسه 200 مورخ 24/1/1389 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی)(بنا به تفویض جلسه 657 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 200 مورخ 24/1/1389، براساس پیشنهاد مورخ 17/8/1388 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و بنا به تفویض جلسه 657 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و تکمیل بندهای 10 و 11 و الحاق یک بند جدید به مصوبه سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو (مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شورای عال…
 • مصوبه « اصلاح بند ۱ ماده ۶ اصلاحی اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران (مصوب جلسه ۵۳۶ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 200 مورخ 24/1/1389 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی)(بنا به تفویض جلسه 657 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 200 مورخ 24/1/1389 ، بر اساس پیشنهاد مورخ 17/8/1388 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بنا به تفویض جلسه 657 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح بند 1 ماده 6 اصلاحی اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران (مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به شرح ذیل، تصویب نمود:         « 1ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس هیأت امن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارومیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان آذربایجان غربی          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/10/1388؛ طرح جامع شهر ارومیه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هجدک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر هجدک در جلسه مورخ12/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…