• دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورپیوست مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند2 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه پنجم شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 6/6/1389 به تصویب رسیده است جهت اجرا و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی کشور ایفاد می‌گردد.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی                                                 دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دستورالعمل ضوابط اجرایی…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و داراییمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشورای عالی اداری در یکصد و سی هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور انتزاع فعالیت‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از شرکت‌های دولتی و در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌ه…
 • مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نهاد ریاست جمهوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورشورای‌عالی اداری در یکصد و سی هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور، به منظور ارتقای فعالیت‌های فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابت‌های فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود:1ـ سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتز…