• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴ ۳۴۵ شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۷۱۸۱/ت۵۲۱۸۹هـ                                                               ۷/۵/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۹۲۱۵/۲۶۲۸۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوی…
 • تصویب‌نامه درخصوص اقدام وزارت راه و ترابری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه چهارخطه تبریزـ مرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۴۷۴۹/ت۵۱۸۶۱هـ                                                                ۴/۵/۱۳۹۴ اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۵۵۵ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۴ـ دوران قطعی مشارکت آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان ثابت و معادل بیست …
 • اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۷۱۳۷/ت۵۱۶۲۴هـ                                                                ۷/۵/۱۳۹۴ اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۳۴۱ـ۲/۱۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت نفت وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مقررات ملی نصب سیستم‌های سرمایشی مناسب در ساختمان‌ها را ظرف سه…
 • تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۷۱۴۲/ت۵۱۲۷۵هـ                                                               ۷/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت اطلاعات وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ شورای عالی استان‌ها هیأت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۱…
 • اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۴۷۴۹/ت۵۱۸۶۱هـ                                                                ۴/۵/۱۳۹۴ اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۵۵۵ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۴ـ دوران قطعی مشارکت آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان ثابت و معادل بیست …
 • تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گل خرک تابع دهستان علامرودشت بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۵۸۲۰۲/ت۵۲۰۱۷هـ                                                             ۱۰/۵/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گل خرک تابع دهستان علامرودشت بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۷/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۲۲۲۶ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد: نام روستای گل خرک تابع دهستان علامرودشت بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس به گلدشت تغییر می‌یابد. معاون اول رییس‌جمهور ـ اسحاق …