• تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۶۱۰۹/۹۴/دش                                                                 ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی (مصوب جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی» که در جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: « ـ ۳۰ اردیبهشت به عنوان ر…
 • تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۴۵۹۸۵/ت۵۲۷۱۴هـ                                                         ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ  مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۸۶۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
 • تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹۹هـ                                                         ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۵۵۱/۹۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که ق…
 • رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۱/۵۹۷                                                                      ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۸۲ کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیو…
 • رأی شماره ۱۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۴/۹۱۳                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۴ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱…
 • رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۰/۲۱۱                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی‌شده و بهای خدمات بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرک…
 • رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۳/۸۹۶                                                                       ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱…