• رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل, مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش وحدت رویه ردیف 91/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضر…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور     گزارش وحدت رویه ردیف 86/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه      جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء م…
 • تصویب‌نامه درخصوص اختصاص تعداد بیست نفر از فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری دانشگاه شاهد در قالب سهمیه طرح نیروی انسانی به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه شاهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۹۷۲۴۰/ت ۴۸۵۸۱هـ                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص اختصاص تعداد بیست نفر از فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری دانشگاه شاهد در قالب سهمیه طرح نیروی انسانی به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه شاهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تص…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۲/۷/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۴/۱۰/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحم…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۹۷۲۸۴/ت ۴۷۶۸۴هـ                                                          ۹/۱۰/۱۳۹۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۰ـ را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرا…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۷۲۱۰/ت۴۶۵۹۰هـ                                                ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان تهران وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۱۱۳/۴۲/۴/۱ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان گلخندان به مرکزیت روستای گلخندان قدیم مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، در تابعیت بخش مرکزی شهرستا…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۷۲۱۸/ت۴۷۵۸۱هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۱۰۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان وحدت به مرکزیت روستای وحدت‌آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۷۲۱۵/ت۴۶۵۸۰هـ                                                     ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۰۳/۴۲/۴/۱ مورخ۲۲/۱/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ‌ـ تصویب نمود: الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان ساربوک بخش قصرقند شهرستان نیکشهر استان سی…
 • تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق‌الزحمه کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۷۲۸۶/۴۸۴۰۷هـ                                                              ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق‌الزحمه کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیـئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتـماعی و تأیید معاونت توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استـناد مواد (۹۳) و (۱۰۰) قانون مدیریت خدمـات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب نمود: حق‌الزحمه کارمندان سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۷۲۲۱/ت۴۵۸۸۲هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۳۷۷۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۹/۱۳۸۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان کرخه بخش حمیدیه شهرستان اهواز در استان خوزستان منتزع و به…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۹۷۲۴۸/ت ۴۸۵۰۶هـ                                                          ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی  سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حق…
 • قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۰۱۱۴                                                                            ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۵۳۹۴۱/۱۵۶                                      …