• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولایت)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی  با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولایت) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390 احداث بلوار …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ 1…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (اراضی ۷۰۰ هکتاری در حریم شهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی  با اساس طرح جامع زنجان (اراضی 700 هکتاری در حریم شهر) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391 …
 • اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره ۱۸۸۴۶/۴۷۸۶۳                                                                     ۵/۲/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ عبارت « ماده (۸۷)» به صورت عبارت « ماده (۴۴)» تحریر شده‌است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولایت)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۲۹۰۴                                                                    ۲۷/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولایت) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۳۳۰                                                                    ۲۸/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (اراضی ۷۰۰ هکتاری در حریم شهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۳۲۳                                                                    ۲۸/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (اراضی ۷۰۰ هکتاری در حریم شهر) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم و…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰هـ                                                               ۹/۲/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به‌استناد تبصره (۱) اصلاحی ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ‌ مصوب۱۳۸۰ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کا…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۰۷۰۵/ت۴۶۳۸۴هـ                                                                ۹/۲/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تص…