• تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ                                                                   ۵/۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعال…
 • الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۲۴۵/ت۵۱۷۲۰هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: متن زیر به عنوان بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳…
 • تصویب‌نامه درخصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین و استرداد تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهادکشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۲۴۰/ت۴۹۷۲۸هـ                                                          ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین و استرداد تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهادکشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۶۹۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمه…
 • تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۲۴۳/ت۵۰۳۹۲هـ                                                          ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۶۸۶۷۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۲۴۷/ت۵۱۷۴۱هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج…
 • تصویب‌نامه در خصوص اجرای قسمتی از آزادراه قم ـ تهران ـ مشهد حدفاصل سبزوار ـ نیشابور ـ مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۲۵۰/ت۵۱۷۳۷هـ                                                          ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اجرای قسمتی از آزادراه قم ـ تهران ـ  مشهد  حدفاصل سبزوار ـ نیشابور ـ مشهد وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۸۳۶۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین حق‌الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)،...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۰۸۳/ت۵۱۶۸۲هـ                                                          ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین حق‌الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) ،... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق‌الا…
 • تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزاد راه بندرعباس ـ کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۰۸۱/ت۵۱۷۱۰هـ                                                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزاد راه بندرعباس ـ کرمان وزارت راه و شهرسازی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۷۱۶۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای آزادراه بندرعباس ـ ک…
 • تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق در سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵هـ                                                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق در سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۶۳۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: ۱ـ ضریب حقوق اعضا…