• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳ ۲۱۴ شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲ سؤال احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث مجموعه مسکونی در اراضی موسوم به تماشا واقع در جنوب شرق شهر جدید پردیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۳۴۲۵۱                                                                        ۱/۷/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث مجموعه مسکونی در اراضی موسوم به تماشا واقع در جنوب شرق شهر جدید پردیس استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۳۸۵۸                                                                       ۲۱/۸/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ استاندار محترم تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال ۶ جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری و در نظر گرفتن محدودیت‌های جدی منابع آب، با بهره…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۱۱۴۹                                                                         ۶/۸/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ادامه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶، با بهره‌گیری از نظرات کمیته فنی شورای عالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران و به منظور ا…
 • مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۸۵۱/۹۳/۲۰۶                                                                     ۵/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر «دانش‌گرایی و شایسته‌سالار…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶                                                                     ۵/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلا…
 • اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۲۶۹۷/۴۹۹۱۳                                                                    ۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان ملی استاندارد ایران نظر به اینکه در تبصره (۵) ماده (۳) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۰۸/ت۴۹۹۱۳هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳، عبارت «مدرک بند (۳) ماده (۳)» به صورت عبارت «مدارک بندهای (۳) و (۴) …
 • تصویب‌نامه در خصوص اختصاص تعداد (۳۴۰۰) پست سازمانی به منظور تقویت واحدهای استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۱۶۱۳/ت۵۰۴۶۳هـ                                                              ۴/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اختصاص تعداد (۳۴۰۰) پست سازمانی به منظور تقویت واحدهای استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب …
 • رأی شماره ۱۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند ۲۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره هـ/۹۰/۵۹۳                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۹/۸/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۳۲۰       کلاسه پرونده: ۹۰/۵۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسـته: ابطال بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱/۳/۱۳۷۳ کمیـسیون مـاده ۵ شـورای عالـی شـهرسازی و معماری مـستقر در اسـتان کرمانشـاه و ابطال بند ۲۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸ گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مو…