• انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب آقای منصور واعظی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی تصویب نمود.…
 • انتخاب سه نفر از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385، به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب آقایان دکتر محمدهادی همایون، دکتر ابراهیم فیاض و مهدی فضایلی را به عنوان اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی تصویب کرد.…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای شهید بهشتی، هنر تهران، ارومیه و چابهار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب آقایان دکتر حمید لطیفی، دکتر عباسعلی ایزدی، دکتر رضا صدقی گمچی و دکتر محمدحسین کریم‌کشته را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای شهید بهشتی، هنر تهران، ارومیه و چابهار تصویب کرد.…
 • اصلاح بند «ب» ماده ۸ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 موضوع اصلاح بند «ب» ماده 8 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:        « نه نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی که دو نفر از آنها از علمای برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمی کشور می‌باشند».…
 • فراگیر کردن دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بهره‌گیری از رایانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 586 مورخ 6/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 586 مورخ 6/4/1385 موضوع فراگیر کردن دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بهره‌گیری از رایانه را به شرح ذیل تصویب نمود:        « به منظور ساماندهی نگارش زبان فارسی در محیط‌های رایانه و صیانت از دستور خط صحیح زبان فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف مهلت شش ماه نسبت به طراحی نرم‌افزار نوشتار رایانه‌ای مجهز به سیستم غلط‌یاب خودکار و براساس دستور خط زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان …
 • تشکیل مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         در جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل تصویب شد:        « به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مربوط به مهندسی و رصد فرهنگی و سایر مطالعات راهبردی فرهنگ، مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی تشکیل می‌شود.        دبیرخانه شورای عالی موظف است نسبت به راه‌اندازی و تأسیس مرکز مذکور اقدام نماید. بودجه و منابع مالی مرکز سالانه در رد…
 • شیوه‌نامه رصد فرهنگی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         مقدمه:        در فرآیند خطیر سیاستگذاری کلان فرهنگی کشور، شناسایی و تحلیل جریان‌ها و مسائل عمده فرهنگی بعنوان یکی از مقدمات تعیین‌کننده در آینده‌نگری فرهنگی، نقش مهم و اساسی دارد و نتایج حاصل از فرآیند سیاست‌پژوهی و آینده‌پژوهی، محور و مبنای وضع سیاست‌های اصولی و هدفمند فرهنگی تلقی می‌شود. بر این اساس و نظر به اهمیت موضوع، به موجب بندهای 2 و 3 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، « شیوه‌نامه رصد فرهنگی کشور» تصویب می‌شود:        ماده 1…
 • اصلاح بند ۶ ماده ۳ «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385، موضوع اصلاح بند 6 ماده 3 مصوبه «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری» را به شرح ذیل تصویب کرد:        «6ـ متأهل یا داشتن حداقل 27 سال سن».…