• فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۷۱۸۸                                                                              ۲۸/۵/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور مستنداً به بند (۵ـ ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده(۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب۱۹/۵/۱۳۸۹ و پیرو نسخ‌های صریح منتشره در روزنامه‌های رسمی شماره ۱۹۵۷۸، ۱۹۵۸۱، ۱۹۵۸۶ و ۱۹۸۰۵ به ترتیب مورخ ۲/۳/۱۳۹۱، ۶/۳/۱۳۹۱، ۱۱/۳/۱۳۹۱ و ۹/۱۲/۱۳۹۱ فهرست موارد اصلاحی اعم از ویرایشی و محتوایی و نیز فهرست قوانینی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مردهک

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۱۸۰۷                                                                       ۲۳/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مردهک استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۲۳۲۳                                                                       ۲۹/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران استاندار محترم تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۴، پیرو مصوبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ و پس از استماع گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع درباره ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران و در حریم عمارت عشرت‌آباد مقرر نمود: ـ شهرداری تهران نسبت به علت …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گمیش تپه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۱۷۷۷                                                                       ۲۳/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گمیش تپه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰هـ                                                                ۳/۶/۱۳۹۴ اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه ۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ عبارت «تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پایان آبان‌ ماه سال ۱۳۹۴» اصلاح می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری…