• اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۰۰۸۸/ت۵۱۸۵۳هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۱۶۸۷۷/ت۵۲۶۲۶هـ                                                              ۴/۹/۱۳۹۴ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۰۰۸۸/ت۵۱۸۵۳هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۰۱۳۷/۲۷۹۲۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۰۰۸۸/ت۵۱۸۵۳هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۴ واژه «اقساط» پس از واژه «…
 • اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۲۴۸/ت۵۱۷۴۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۱۶۹۵۷/ت۵۱۷۴۷هـ                                                              ۵/۹/۱۳۹۴ اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۲۴۸/ت۵۱۷۴۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۴/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۲۶۰۱۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن …
 • برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۱۶۹۵۹/ت۵۲۲۵۳هـ                                                             ۵/۹/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:   برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان فصل اول ـ اصطلاح…
 • تصویب‌نامه درخصوص پیشنهاد ستاد احیای دریاچه ارومیه درمورد کاشت و عرضه چغندرقند

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۱۶۹۵۸/ت۵۱۴۶۲هـ                                                              ۵/۹/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص پیشنهاد ستاد احیای دریاچه ارومیه درمورد کاشت و عرضه چغندرقند وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی هیأت‌وزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰/۹۳/د مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ ستاد احیای دریاچه ارومیه و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از قوانین و مقررات مربوط کارخانجات قند خارج از استان آذرب…
 • آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۰/۶۲۶۹۱/۹۰۰۰                                                                 ۸/۹/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مـیانجی‌گری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰                                                                 ۸/۹/۱۳۹۴ آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری   …