• رأی شماره ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                                تاریخ دادنامه: 25/7/1390    شماره دادنامه: 312     کلاسه پرونده: 90/661       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقای ابوالقاسم منشی       موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: نظر به این که شعب 16 و 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شکات مبنی بر 1ـ صدور حکم بازنشستگی 2ـ احتساب سوابق خدمت از مهر سال 1355 تا پایان سال 1359 آراء متهافتی صادر …
 • رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزیر وقت کشور، به دلیل اینکه عرضه قلیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است       تاریخ دادنامه: 25/7/1390   شماره دادنامه: 311    کلاسه پرونده: 87/208      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان      موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور.      گردش کار: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به موجب شکایت‎نامه تقدیمی، ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور را خواستار شده و در تبیین …
 • رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در ماده قانونی مذکور به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود                                                                   تاریخ دادنامه: 25/7/1390     شماره دادنامه: 310     کلاسه پرونده: 90/660     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی     موضوع شکایت و …