• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و سی‌ و هفتم 20  تیــرمـاه 1385 هجری‎شمسی (237) 15 جمادی‌الثانی 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم  1386 ـ 1385 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اسدالله تابـع، یوناتن بت‌کلیا، محمد علیخانی و ناصر نصیری.4 ـ تذکرات نماینـدگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.5 ـ تذکـر آیین‌نامه‌ای آقای جواد جهانگیـرزاده نماینده محترم ا…