• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۰۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و یکم (101) ‌ 30 فروردین‌ماه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 10 ربیـع‌الاول‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ سی‌ام‌ فروردین‌ماه‌ 1384            فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: گیورک‌ وارطان‌، کاظم‌ جلالی‌،ایرج‌ ندیمی‌ و عماد افروغ‌.4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در…