• قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۹۵۷۷/۶۵۳                                                                         ۳۱/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۲۱۳۷۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)‌ ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ‌شنبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی …