• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی -جلسه ۵۹

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش…
 • مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح و تکمیل ماده۱۲ و بند « و» ماده ۵ اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه637 مورخ 3/10/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 23/3/1386 وزیر آموزش و پرورش، اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه « باشگاه دانش‌پژوهان جوان» را به شرح ذیل، تصویب نمود: تبصره ذیل به ماده (1) به شرح ذیل الحاق می‌شود:          « وزارت آموزش و پرورش درخصوص تأمین منابع مالی و انسانی این باشگاه، تسهیلات و کمک‌های لازم را ارائه می‌نماید» .          2ـ بند « و» ماده 5 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:          « تصویب نمودار ساز…
 • ماده واحده « اصلاح بند۱ مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال ۱۳۸۸ هجری شمسی (مصوب جلسه۶۲۸ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷) و ابقاء روز خانواده در تاریخ ۲۵ ذیحجه»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، بنا به پیشنهاد رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ماده واحده « اصلاح بند 1 مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی (مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده درتاریخ 25 ذیحجه » را به شرح ذیل تصویب نمود:            « ماده واحده ـ تاریخ اول ذیحجه صرفاً بعنوان روز ازدواج نامگذاری می‌شود و با حذف واژه « خانواده» از بند1 مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال1388 هجری شمسی، رو…
 • ماده واحده « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شـورای عالی انقـلاب فرهنـگی در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، ماده واحده « انتخاب نـماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات» را به شرح ذیل تصویب نمود:           « ماده واحده ـ حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی به مدت 2 سال به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                (مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)             شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 16/7/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود: « آقای دکتر مجید جدیدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان انتخاب می‌شود.»    …