• نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۹۵۳/۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۳۰۰ شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰ سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟ نظریه شماره۲۸/۷ ـ ۹/۱/۱۳۹۱ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۶۰۶۴۹                                                                  ۲/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری استانداران محترم کلیه استانها شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شانزدهمین جلسه سال جاری، پیرو مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ خود، تحت عنوان «دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» و با عنایت به بند ۳ـ۴ مصوبه مذکور، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور ساماندهی به سیما و منظر شهرها،…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۰۰/۷۳۱۴۶                                                                     ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه قشم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان پیرو نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۹۳۷۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ موضوع اعلام نتایج بررسی طرح ناحیه قشم در شورای عالی و در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی …
 • تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱                                                                 ۲/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری سازمان ملی استاندارد ایران شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۲۳/۶۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ و شماره ۱۵۲۸۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده …