• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سمنان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۳۱۴۷۲                                                                            ۹/۶/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سمنان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ طرح جامع شهر سمنان را با توجه به اصلاحات ذیل مورد تصویب قرار داد: ۱ـ سقف جمعیتی شهر برای افق سال ۱۴۰۵، ۲۷۰ هزار نفر مورد تائید قرار گرفت. ۲ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست و همراه با اصلاحات زیر: ۲ـ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۳۴۰۵۳                                                                          ۲۲/۶/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران استاندار محترم تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ خود، با توجه به مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ پیرامون طرح ساماندهی پردیس دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و پیرو مکاتبه معاون رئیس جمهور، ضمن استماع گزارش مشاور تهیه‌کننده طرح و با حضور رؤسای دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران، …
 • اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ                                                                    ۱/۷/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه فصل یکم ـ کلیات…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای اسداله رازانی به عنوان استاندار کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۵۹۲۹/ت۵۲۴۴۰هـ                                                                  ۱/۷/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای اسداله رازانی به عنوان استاندار کرمانشاه وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۹/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع‌به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد: آقای اسداله رازانی به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می‌شود . معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • رأی شماره ۷۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۲/۹۴۶                                                                                 ۲۴/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۰/۶/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۷۴۰       کلاسه پرونده : ۹۲/۹۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی فتحی پور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ از ردیـف «ب» دسـتورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ …
 • رأی شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/د م ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۲/۶۷۹                                                                                      ۲۴/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه:۱۰/۶/۱۳۹۴       شماره دادنامه:۷۲۷       کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت ع…
 • آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۰/۴۶۹۸۹/۹۰۰۰                                                                  ۱/۷/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی…