• اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  اصلاحیه با عرض پوزش نظر به اینکه برابر نامه شماره ۸۹۵۸/۲۱۶ـ۳۰/۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در انتشار قانون مجازات اسلامی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۸۷۳ـ۶/۳/۱۳۹۲ در سطر دوم بند (الف) ماده ۶۶۱ عبارت «در صورت» به اشتباه «در صورتی» درج گردیده است. که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد. روزنامه رسمی کشور…
 • آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک                                                           ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۷۳۳/ت۳۲۵۶۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده۱ـ اصطلاح…
 • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۷۵ شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می­تواند اقـدا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۱۸۶۴                                                                       ۲۹/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۲۰۸۱                                                                       ۲۹/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۸۰۱۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ درخصوص گزارش طرح تفصیلی تهران به استحضار می‌رساند، متن نامه فوق‌الاشاره به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۱۳۰۱                                                                       ۲۴/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری استاندار محترم (کلیه استانها) رؤسای محترم دانشکده‌های شهرسازی و معماری (کل کشور) جامعه مهندسان مشاور ایران شهرداران محترم (شهرهای مرکز استان) در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصو…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۳۸۴/۹۳/دش                                                                     ۲۴/۴/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد (مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد » که در جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد  مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابل…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۳۸۲/۹۳/دش                                                                     ۲۴/۴/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج (مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج » که در جلسه ۷۴۷  مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد  مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاهها در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۸۱۲۸/ت۵۰۸۶۴هـ                                                               ۱/۵/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاهها در سال ۱۳۹۲ وزارت  امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۸۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاهها در سال ۱۳۹۲، مط…
 • تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۸۴۹۳/ت۵۰۶۵۴هـ                                                                ۱/۵/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت  جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۲۹/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۸۵۷/۰۲۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰…