• تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ                                                          ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶۱۲۰۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ و شماره ۶۱۲۲۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور ـ مصوب ۱۳۷۷ـ ، تبصره (۲) الحاقی ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مو…
 • آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶هـ                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غی…
 • تصویب‌نامه در خصوص کارگذاری کاتتر مرکزی از طریق پوست و کاهش تعرفه همراه بیماران مراکز دولتی در سال ۱۳۹۳ به تعرفه سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۲۱۶۹۷/ت۵۱۳۶۲هـ                                                          ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص کارگذاری کاتتر مرکزی از طریق پوست و کاهش تعرفه همراه بیماران مراکز دولتی در سال ۱۳۹۳ به تعرفه سال ۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشو…