• رأی شماره‌های ۱۱۰ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 1/3/1391       شماره دادنامه: 115 الی 110       کلاسه پرونده: 91/231ـ 230ـ 229ـ 228ـ 227ـ 226     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای ابراهیم شیرزادیان و مهدی کاشفی، علی اصغر فرجام مهر، عباس حسنی، بهزاد عبدی، رمضانعلی شریعتی تربتی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: شکات اعلام کرده‌اند که در موضوع واحد، شعبه 20 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رأی وح…
 • رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر، تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده  در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری      تاریخ دادنامه: 8/3/1391       شماره دادنامه: 128        کلاسه پرونده: 89/447     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای محمدسعید حافدی قزلجی با وکالت خانم سارا مولودزاده     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ 10/4/13…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضیتعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، موضوع الحاق و تغییر کارب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۶۱۳۵                                                                  ۲۲/۳/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار م…