• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی تأثیرات کاهش منابع آب در توسعه شهری و روستایی استان اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۴۹۶۶                                                                        ۱۵/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی تأثیرات کاهش منابع آب در توسعه شهری و روستایی استان اصفهان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش اجمالی درباره وضعیت منابع آب در اصفهان و خصوصاً شرایط رودخانه زاینده‌رود و حریم آن که به عنوان میراث ملی نیز ثبت شده است، مقرر نمود: ـ انجام مطالعه طرح کالبدی …
 • اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۳۴۶۴/۰۲/۹۳                                                                     ۲۱/۵/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نامه شماره ۷۵۲۱۳/و مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و با عنایت به رونوشت نامه فوق‌الذکر در خصوص «اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی» که در جلسه شانزدهم مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور به تصویب رسیده است (تصویر پیوست) برای ملاحظه و درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزار…
 • اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۶۲۰/ت۵۰۹۵۱هـ                                                             ۲۹/۵/۱۳۹۳ اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت دفتر هیأت دولت ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۴۴/۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری موضوع بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تص…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
    شماره۵۹۵۹۶/ت۵۰۹۳۰هـ                                                             ۲۹/۵/۱۳۹۳ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۹۲ـ۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط ب…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۶۲۷/ت۵۰۷۸۱هـ                                                             ۲۹/۵/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۰۲۴۳/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش به شرح جدول زیر تعی…
 • نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۳۱                                                                                                                              ۱       شماره۳۶۳۴۰هـ/ب                                                                       ۲۹/۵/…