• تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمه‌گر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    شماره۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ                                                             ۲۸/۸/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمه‌گر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) ق…
  • رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    شماره هـ/۹۱/۶۶۲                                                                         ۲۶/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۲۵۳     کلاسه پرونده : ۹۱/۶۶۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدمحمود ابطحی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای سیدمحمود ابطحی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسل…