• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه ۱۳۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و سی و یکم (131) 18 مـرداد مـاه 1384 هجری‎شمسی 3رجـب المرجب 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‎شنبه هجدهم مردادماه 1384            فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎ الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیداحمد ‎رسولی‎نژاد، احمد نیکفر،  علیمراد جعفری و جواد جهانگیرزاده.4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی…