• تکمیل ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    «مصوب جلسه 588 مورخ 3/5/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی»         شورای عـالـی انقلاب فرهنگی در جلسـه 588 مورخ 3/5/1385 مـوضـوع تکمیـل ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384) را به شرح ذیل تصویب نمود:        « معاونین ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به کمیته موضوع تبصره 2 ذیل ماده واحده اضافه می‌شوند.» رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی…
  • انتخاب سه نفر از اعضای هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    «مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی»         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 در اجرای بندهای 8، 9 و 10 ماده 3 مصوبه «تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)» به ترتیب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه را به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای دکتر حسن بلخاری را به عنوان نماینده فرهنگستان هنر و آقای دکتر محمدعلی کی‌نژاد را به عنوان صاحب‌نظر در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی برای عضویت در هیئ…