• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شوش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان       در اجرای بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شـورای عالی شهرسازی و معـماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر شوش در جلسه مورخ 20/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ با عنایت به اینکه تحقق نرخ رشد پیشنهادی نامحتمل می‌باشد لازم است با حفظ سقف جمعیتی و سطوح پیشنهادی شهر، افق طرح جامع به سال 1404 افزایش یابد (1388ـ 1404).       2ـ با عنایت به انطباق خط محدوده …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع بندر دیلم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر دیلم در جلسه مورخ 18/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:       ـ گورستان با عنایت به جانمائی در حریم از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی حذف و با فضای سبز جایگزین گردد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشو…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشو…